Natječaj za upis djece u dječji vrtić Novi Marof za pedagošku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 6. Plana o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Novi Marof i Odluke Upravnog vijeća o objavljivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Novi Marof u pedagošku godinu 2019./2020. objavljuje
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

I. PRIJAVE ZA UPIS DJECE U REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM

 • podnose se od 23. do 26. travnja 2019. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati
 • osobnim dolaskom na adresu Otona Ivekovića 12, Novi Marof
 • poštom na adresu Otona Ivekovića 12, 42220 Novi Marof

II. UVJETI UPISA

Uz popunjeni i potpisani Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Novi Marof (obrazac dostupan u Vrtiću ili na web stranici vrtića) roditelj ili zakonski skrbnik prilaže:

 • Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih
 • Presliku rodnih listova za svu djecu iz obitelji
 • Originalnu potvrdu o zaposlenju roditelja
 • Smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku roditelja ili presuda o razvodu braka
 • Presliku kojom se dokazuje da je roditelj žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • Presliku rješenja o doplatku za djecu
 • Fotokopiju osobne iskaznice za oba roditelja
 • Liječničku potvrdu djetetovog pedijatra da je dijete redovito procijepljeno
 • Ostale dokumente kojima možete dokazati prednost pri upisu

III. PREDNOST PRI UPISU

Ukoliko vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Novog Marofa, prednost će sukladno Planu o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Novi Marof imati:

 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – direktan upis
 • djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako malodobno dijete 2 boda
 • djeca zaposlenih roditelja – za svakog zaposlenog roditelja 2 boda
 • djeca s teškoćama u razvoju – direktan upis
 • djeca samohranih roditelja – 3 boda
 • djeca u udomiteljskim obiteljima – 3 boda
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – 2 boda
 • djeca roditelja koja primaju doplatak za djecu – 1 bod

S informacijama o djeci i roditeljima prikupljenim u upisnom postupku, postupa se u skladu s Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka u Dječjem vrtiću Novi Marof.