Predškola

REALIZACIJA PROGRAMA PREDŠKOLE

 
NOVI MAROF
Utorak od 15.00 – 19.00 sati
Srijeda od 16.00- 19.00 sati
Petak od 15.00 – 19.00 sati
 
REMETINEC
Ponedeljak od 13.00 – 18.00 sati
 
PODRUTE
Srijeda od 11.30 – 15.30 sati
 
ZAVRŠJE
Četvrtak od 13.00- 18.00 sati
 
MAĐAREVO
Utorak od 11.00 – 14.30 sati
Petak od 11.00 – 14.30 sati